Garanti Şartları

 • Garanti süresi fatura tarihinden itibaren 24 aydır ve ürünlerin malzeme, işçilik ve üretim hatalarını kapsar.
 • Garanti ve satış sonrası hizmetlerimizin verilebilmesi için ön şart “İşletmeye Alma Hizmeti”nin ilgili yönetmeliğimizde tariflenen prosedüre uygun olarak gerçekleştirilmiş olmasıdır.
 • Garanti kapsamında bulunan arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemin tesbiti ve değiştirilecek parçaların saptanması yetki ve sorumluluğu firmamıza aittir.
 • Arızanın giderilmesi işlemi ürünün bulunduğu yerde veya yetkili servis kuruluşlarımızda yapılabilir. Garanti hizmetinin verileceği yer, zaman ve yöntem ile ilgili olarak müşterimize danışırız ve onayını alırız.
 • Müşterilerimiz, garanti hizmetlerini öncelikle ürünlerinin “İşletmeye Alma Hizmetini” gerçekleştirmiş olan kuruluşumuzdan almalıdırlar. Herhangi bir sorun veya memnuniyetsizlik söz konusu olduğunda, firmamızın “Merkez Servis” grubu devreye girer.
 • Garanti süresi içinde verilen servis hizmetlerinde, hizmet gereksiniminin garanti kapsamının dışında kalan bir nedenden dolayı oluştuğu durumlarda, müşterimize servis ücreti tahakkuk ettirilir.
 • Müşterilerimiz, işletmeye alma hizmetini ve sonrasında olası bir arıza durumunda gereken servis hizmetini, mutlaka yetkilendirilmiş bir kuruluşumuzdan almalıdırlar. Aksi halde ürünlerin garanti kapsamı dışında kalacağı unutulmamalıdır.
 • Garanti kapsamının dışında kalan durumlar şunlardır:
  • Menşei belli olmayan veya faturası bulunmayan veya firmamızca yetkilendirilmemiş kişi ve kuruluşlardan temin edilen ürünler.
  • İşletmeye alma işlemi yetkili servis elemanlarımızca yapılmamış ürünler.
  • İşletmeye alma formu, garanti belgesi veya faturası ibraz edilemeyen ürünler.
  • Amaç dışı kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar.
  • Hatalı montaj, yanlış ve eksik yapılmış tesisattan kaynaklanan hasar ve arızalar.
  • Nakliye, sarsıntı, depolama, fiziki çarpmalar, kimyevi etkenler ve çevre şartlarından kaynaklanan hasar ve arızalar.
  • Yangın, yıldırım düşmesi, sel, deprem, donma ve diğer doğal afetlerden kaynaklanan hasar ve arızalar.
  • Hatalı akışkan seçimi, akışkanın kimyasal özellikleri veya akışkan kirliliğinden kaynaklanan hasar ve arızalar.
  • 240 V ve 400 V olması gereken şebeke voltajının düşmesi / yükselmesi (< %10), faz kesilmesi ve fazlar arasındaki voltaj dengesizliklerinden (< %1) kaynaklanan hasar ve arızalar.
  • Elektrik tesisatında kullanılan kabloların uygunsuzluğu veya olması gerekenden daha ince seçilmiş olmasından kaynaklanan hasar, arıza ve şikayetler.
  • Elektrik motorlarının klemens kutularının içine su girmesi veya aşırı nemden ortaya çıkan motor yanmaları.
  • Prosestatların, basınç şalterlerinin veya termik rölelerin ayarlarının değiştirilmesiyle ortaya çıkan hasar ve arızalar.
  • Kuru çalışmaktan kaynaklanan hasar ve arızalar.
  • İyi havalanmayan, aşırı nemli, bakımsız, pis ortamlara yerleştirilmiş pano ve ürünlerde ortaya çıkan hasar ve arızalar.
  • Kapalı genleşme depolarında hava basıncının ayarlanması veya depoya yeni hava basılmasını gerektiren durumlar.
  • Tesisat sisteminin doğru ve usulüne uygun yapılmamış olmasından kaynaklanan hasar, arıza ve şikayetler.
Translate »